Smartors

Giới thiệu

Đây là đâu? Đây là nơi Smartors viết bất kể cái gì mà họ muốn, bất kể ngôn ngữ nào họ thích. Từ chuyện công việc, đến chuyện tình cảm, từ tiếng Việt, tiếng Anh đến tiếng em. Trên Smartor Blog, mọi thành viên đều như nhau. Bạn ghét ai, bạn yêu ai? Bạn cứ nói, mọi ngừơi sẽ lắng nghe, kể cả không ai yêu hoặc…ghét bạn.

Đừng làm việc quá sức, hãy dành vài phút thư giãn mỗi ngày để viết ra và chia sẽ những điều mình nghĩ. Tại sao không nhỉ?

Welcome to the Smartor World

PS. Smartors are people sharing, building and developing SmartOSC.

Leave a Reply