Smartors

Vote xem ai là người ở bẩn nhất Product Team

Kết quả bình chọn được công bố rộng rãi ^.^

Kết quả bình chọn được công bố rộng rãi

Nhóm product cuối tuần qua đã có một buổi bình chọn vô cùng dân chủ cho việc ” Ai là người ở bẩn nhất…”

Ban giám khảo là Mr Hiếu.

Những người được đề cử vào danh sách là

Tâm, Tùng và Thảo ( trường hợp này là do bị ghen ghét – xem kết quả thì rõ) ^.^

Sau khi kiểm phiếu một cách công bằng và văn minh, kết quả giải nhất đã thuộc về bạn Tâm với 5 phiếu bầu.

Mọi người chúc mừng bạn Tâm nào.

Nhóm product cuối tuần qua đã có một buổi bình chọn vô cùng dân chủ cho việc ” Ai là người ở bẩn nhất…”

Ban giám khảo là Mr Hiếu.

Những người được đề cử vào danh sách là

Tâm

Tùng

Thảo ( trường hợp này là do bị ghen ghét ) ^.^

Sau khi kiểm phiếu một cách công bằng.

Kết quả giải nhất đã thuộc về bạn Tâm với 5 phiếu bầu.

Mọi người chúc mừng bạn Tâm nào.

One thought on “Vote xem ai là người ở bẩn nhất Product Team

Leave a Reply