Smartors

Nude mà không nude

5293_1155960576932_1165233574_30486705_1076018_n

Đây là ảnh của 1 chị cùng phòng, í quên cùng nhà, chụp được trong chuyến đi chơi ở Quảng Bình.

Rất tự nhiên mà nghệ thuật.

Mời cả nhà cùng bình luận.

One thought on “Nude mà không nude

Leave a Reply