Smartors

50 giao diện website doanh nghiệp

Xin giới thiệu bài viết của Web Designer Depot về 50 giao diện website doanh nghiệp, thiết kế web hoàn toàn và việc chuyển tải thông tin tới người dùng một cách trực tiếp, rõ ràng và tiện dụng nhất.website doanh nghiệp cũng cần phải thể hiện được cảm xúc và mục đích của doanh nghiệp đó, trong khi vẫn giữ được sự chuyên nghiệp nhằm chiếm được ấn tượng vững chắc và tốt đẹp đối với khách hàng.

Đồ họa, bố cục, màu sắc là những yếu tốt cần thiết giúp khách hàng nhận biết một doanh nghiệp khi ghé thăm website của họ. Ví dụ màu tối có thể hiểu là nghiêm túc, trong khi màu xanh nước biển có thể mang lại cảm giác tin cậy.

Dưới đây là 50 website doanh nghiệp bạn có thể tham khảo để gợi cảm hứng về website cho công ty của mình.

kupferwerk1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

gist1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

donortools1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

mailchimp2 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

viewzi1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

iceberg 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

fliggo 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

krop 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

micro 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

postbox 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

onehub 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

mt 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

hostriser1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

campaignmonitor 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

slipstream 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

officevp 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

clearleft 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

hellothemes 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

pimpmytwitter 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

mint 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

backboard 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

warehouse 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

clearspring 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

helpteck 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

reinvigorate 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

lifejacket 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

paramore 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

thinkfree1 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

dooxcms 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

productplanner 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

cappuccino 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

lightcms 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

watercms 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

zensender 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

quaffs 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

oh 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

outpost 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

traffik 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

45royale 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp


dreamten 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

evernote 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

macrabbit 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

checkout 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

brightkite 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp


guava 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

1024media 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

headscape 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

goodbarry 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

toggle 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

advanced 50 giao diện đẹp của website doanh nghiệp

Bạn thích trang nào trong số 50 trang này? Bạn còn biết những trang nào tuyệt đẹp nữa? Hãy chia sẻ nhé!

Leave a Reply