Smartors

Checklist for Tour

Hehe! Mua He den roi nen post cho ca nha minh 1 cai list de co di dau nghi thi nen chuan bi mot so do dung can thiet! 😀


Tin bc & Giy t

Chng minh nhân dân
S đin thoi khn cp
Voucher/coupon/các loi vé (khi book các dch v)
Tin mt/th ATM
Các đa ch email cn thiết

Thiết b đin, đin t:
Đin thoi di đng
Máy chp nh (phim, k thut s), pin, sách hướng dn s dng
Máy nghe nhc Ipod/ Discman/MP3, pin
Máy quay phim, băng/disk đ ghi hình
Máy xem phim DVD mini, đĩa phim DVD
Đ sc pin đin thoi di đng, máy chp nh, quay phim, laptop
cm đin phù hp hoc cm

Thuc men:
Thuc tiêu hóa
Thuc cm, viêm hng, h st
Kem chng nng, chng nt môi, chng d ng … (tùy nơi đến)
Kem chng côn trùng/bôi sau khi b côn trùng cn/đt (tùy nơi đến)
Kem chng d ng da
Vitamins
Băng cu thương
Thuc/bin pháp tránh thai
Thuc chng say xe/máy bay/tàu

Đ DÙNG ĐI BIN
Đ tm (2 b/ người)
Giy sandals, không thm nước
Kính bơi,
Nón rng vành
Kính mát
Kem chng nng

Các đ dùng khác:
Túi đeo, balô, vali đ đng giy t cn thiết,CMT, tin
Chìa khóa, khóa hành lý
Tp chí, sách
Bn đ, sách hướng dn
Túi kim ch, nút (sewing kit)
Túi nôn
Bao plastic đng qun áo đã s dng
B bài, đôminô, c tướng


N
U BN LÀ NAM?

Trang phc:
Áo shơ-mi ngn tay/ dài tay
Áo thun ngn tay/dài tay
Qun dài, short
Qun áo th thao
Qun áo ng (pijama)
Giày th thao, sandals
Nón
Đ lót
Dây nt (tht lưng)
Áo vest, giày da, v,

Đ dùng v sinh cá nhân:
Bàn chi, kem đánh răng, lược
Du gi, tm nam
Kem và đ dùng co râu
Dung dch súc ming
Keo tóc

NU BN LÀ N?

Trang phc:
Áo shơ-mi ngn tay/dài tay
Áo thun ngn tay/dài tay
Qun áo lót
Qun áo ng
Váy dài, ngn
Giày th thao, sandals
Qun dài, short
Nón rng vành
V
Đ trang sc – vòng, đeo c, đeo tay, kp, dây buc tóc

Đ dùng v sinh, cá nhân:
Bàn chi, kem đánh răng, lược
Du gi, tm n
Dung dch súc ming
M phm
Keo xc tóc
Bàn i du lch
Dung dch ty trang
Tampons

One thought on “Checklist for Tour

Leave a Reply