Smartors

White night with 80s

Hôm nay 80s launch, mấy thằng nhân cơ hội ngủ với nhau ở công ty. Chú Sơn định dắt gái về mà chả gái nào thèm đếnCãi nhau om tỏi. Không phải lỗi của em.80s ôiiii  Ký tên: Smartos (không có C đâu nhé) 

2 thoughts on “White night with 80s

  1. sonnx

    sáng nay như mọi ngày tới cty sớm, thấy SmartOSC đúng là sờ mát thật, anh BinhTQ cởi trần với Ras đang chăm chú phích bug, mở cửa phòng Design thấy 2 sếp tay trong chân, và chân trong tay, sếp béo (Thái Sơn) nằm sấp<– chắc đêm qua ko điều đc gái nào nên…..he he, khung cảnh thật là thú vị, ai ,muốn chứng kiến thì thỉnh thoảng cất công tới công ty sớm 1 chút, tận tay tận chân chứng kiến thì mới thấy thú vị, he he

Leave a Reply