Smartors

Siêu mẫu của Smart

Gần đây Smart mới có một siêu mẫu, không phải mới tuyển đâu, gà nhà đấy. Anh chị em nhìn mà ngất ngây con gà tây. Thế mới phải tìm xem trước đây em trông thế nào, và bây giờ khác ra sao.

1. After

After

2. Before

B4

Chúc em Nguyên ngày càng xinh đẹp, càng siêu và càng mẫu.

Leave a Reply