Smartors

Web on Different Browsers Issue – Source: Ras cay to

Chào cả nhà,

Gần đây thấy anh chị em gặp khá nhiều trường hợp design web nhưng chỉ chạy được hay chạy tốt trên một trình duyệt và bị lỗi khi chạy trên các trình duyệt khác. Anh chị em chú ý check kỹ trên mọi trình duyệt nhất là những project mình phải design. Các project code (chỉ làm logic, ko phải design) thì đúng là ít cần check trên nhiều trình duyệt trừ khi có javascript (có thể kén trình duyệt).

Trong cty hiện giờ hầu hết các máy đền chạy IE7 + Firefox 2
Mọi người có thể dễ dàng lấy các trình duyệt khác như:
– Opera: \\ductt\Store unburnt\Network\Browsers\Opera 9.23.exe
– Safari for Win: \\ductt\Store unburnt\Network\Browsers\Safari 3.0.3 beta.exe

Ngoài ra cũng có thể chạy IE5 or IE6 theo kiểu standalone:
– IE5: \\ductt\Store unburnt\Network\Browsers\ie55sp2_nt.zip
– IE6: \\ductt\Store unburnt\Network\Browsers\ie6eolas_nt.zip

Một kiểu dùng tiện lợi mà không phải chuyển qua lại các trình duyệt là dùng MOZiE
\\ductt\Store unburnt\Network\Browsers\MOZiE 0.9.exe
Chương trình này giúp so sánh 1 trang được mở trên 2 trình duyệt (Mozilla & IE) được mở cùng một lúc ở 2 nửa của chương trình.

Muốn chạy được, phải cài Mozilla ActiveX Control.
\\ductt\Store unburnt\MOZILLA\Mozilla ActiveX Control 1.7.12.exe
Xem thêm phần configuration của MOZiE để tìm hiểu thêm cách cài đặt và các tính năng, shortcut…

One thought on “Web on Different Browsers Issue – Source: Ras cay to

Leave a Reply