Smartors

Piano Show !

Cool Piano nhé ! Ko xem thì phí lắm .

Ko hiểu sao ko Embed được Flash. Anh em click vào link xem tạm vậy.

One thought on “Piano Show !

  1. Piano Pro

    Mấy con lươn này cũng được việc phết nhỉ….

    Đề nghị các truyện lươn rắn, kèn, piano, Đức lên post tren này hết, về sau anh em còn xem lại :))

Leave a Reply